Bezbjednosna situacija u opštini Sokolac zadovoljavajuća

04.09.2019.|

Forum za bezbjednost opštine Sokolac održao je danas redovani sastanak sa načelnikom opštine Sokolac, Milovanom Bjelicom. Osim komandira i zamjenika komandira Policijske stanice Sokolac, Forumu su prisustvovali i predstavnici lokalne zajednice, direktori i pedagozi osnovne i srednje škole u Sokocu, rukovodstvo zdravstvenih ustanova, Centra za socijani rad i direktor firme „Autoherc“ Sokolac. Zaključak sastanka je da [...]