Dragi đaci, poštovani nastavnici i profesori, uvaženi roditelji, cijenjeni sugrađani,

početak septembra kao i obično donosi novu školsku godinu. Za neke đake to je početak, a za druge nastavak školovanja.

Onima koji započinju svoje obrazovanje želim da ih ne uplaši ta prva veća promjena u životu. Da im roditelji pored sve brige i pažnje oko pripreme za školu posvete dodatnu energiju kako bi im olakšali adaptaciju na nove životne uslove i kako bi što lakše ne samo usvojili, već i zavoljeli učenje i obaveze koje su ispred njih.

Onima koji nastavljaju svoje školovanje u nekom od razreda osnovnih i srednjih škola, želim da se što prije prisjete svih onih stvari koje ih motivišu da rade predano i marljivo. To su oni motivi zbog kojih ljudi postižu uspjeh i koji pomažu svakom od nas da savlada svoje prepreke i da ide ka cilju.

Tu motivaciju jednako je potrebno da pronađu i nastavnici i profesori. Od toga zavisi uspješnost u prenošenju znanja i vještina, od toga zavisi rad i učenje djece, a na kraju rezultate tog rada vidjeće i živjeće čitavo društvo i država.

Nikada nemojte da smetnete sa uma onaj drugi segment vašeg posla, posla koji dijelite sa roditeljima, a koji je jednako važan kao i vaš. Taj posao, ta obaveza je vaspitanje. Obrazovanje bez vaspitanja, bez onoga što zovemo odgoj, prazna je ljuštura.

I upravo to vaspitanje nam je potrebno da bi kultivisali naše ponašanje i našu kulturu svake vrste, pa tako i onu saobraćajnu. Sada kada počinje škola i kada je na našim ulicama mnogo više djece, apelujem na sve vozače da imaju strpljenja, da stanu na pješačkim prelazima, da paze na raskrsnicama. Ne samo zbog toga što to traži zakon, ne zato što treba da se plašite policije, već zato što time čuvate i pazite mlade živote. Djeci u praksi pokazujete ono što ih nastavnici i roditelji uče u školi i kod kuće.

Neka je srećan i radostan početak škole.

Načelnik opštine Sokolac
Milovan Bjelica