Prijatelji,

trudiću se da budem što kraći, iako je situacija toliko dramatična da bi svako od nas mogao govoriti mjesecima. Za to nema vremena, jer mi moramo raditi, boriti se i žrtvovati se, ako je to potrebno, da bi sačuvali Republiku Srpsku i svaki njen dio.

Republika Srpska se nalazi u najtežem momentu od svog nastanka, težem od bilo kog ratnog ili poratnog, kada nas je napadao čitav svijet. Sada smo napadnuti iznutra, iz srpskih redova, a napadnuti smo od okrutnog, bezočnog, izdajničkog, monstruoznog režima Milorada Dodika, koji želi da žrtvuje i poništi Republiku Srpsku, kako bi se spaili zaslužene kazne za sve zlo koje su počinili poslednjih deset godina.

Na djelu je veleizdaja i mi se borimo protiv veleizdajnika, koji su licemjerno, podmuklo, makijavelistički, jezuitsko-dželatski zaigrali na najdublje i najtananije osjećaje naroda, kako bi isti taj narod i njegovu istorijsku stečevinu, Republiku Srpsku, uništili.

SDS je ponovo u situaciji da sa malim brojem prijatelja spasava i narod i RS. Zato svako od nas mora svakodnevno da se nesebično žrtvuje kako bi uspjeli sačuvati ono za šta je poginulo 25 hiljada najboljih Srba, za šta je nekoliko desetina hiljada ranjeno, ostalo invalidima, a stotine hiljada protjerano.

Ja vam garantujem da Republike Srpske danas ne bi bilo da SDS nije pobijedio na izborima 2012. godine i spriječio totalnu rasprodaju svega što njihove gladne oči vide. Samo zahvaljujući toj činjenici, Republika Srpska danas postoji.

Da bi ona i dalje postojala, mi moramo osvojiti najmanje onoliki broj opština kojima sada vladamo. Gubitak bilo koje opštine je davanje prostora veleizdajnicima za nastavak ovog užasnog posla na kojem su veoma angažovani, a to je poništenje srpske nacije.

Mi smo u protekle četiri godine uspjeli, ne samo da spasimo RS, već djelimično smo usporili njen potpuni ekonomski, finansijski i privredni raspad, jer smo u nemogućoj situaciji uspjeli održati opštine i narod u njima.

Neprijatelji ovog naroda i Republike Srpske preduzimaju sve mjere i ulažu ogromna sredstva i angažuju brojne neljude.

Mi ne rapolažemo resursima kao oni, ali raspolažemo duhovnom snagom, idejom opstanka i naroda i RS, tradicijom najsnažnijih i najosvjedočenijih zaštitnika Srba i RS, i u toj istini je naša snaga.

Zato mi u narednih mjesec i nešto dana, koliko je ostalo do izbora, moramo obići svaku srpsku kuću, svakog Srbina i svakom od njih objasniti šta se zaista dešava. Ne smijemo nijednog ispustiti, jer svakog čovjeka kojeg ne obiđemo i ne uputimo, mogli bi izgubiti.

Nas je već toliko malo, zahvaljujući veleizdajnicima, da nam je svaki čovjek bitan. Imajte to na umu. Mi ne idemo na izbore zbog funkcija, niti zbog odborničkih naknada, mi idemo na izbore zbog Srba.

Srbi nisu glasački listići, Srbi su ljudi i mi se sada ne borimo za glasačke listiće, već za ljude i za Republiku Srpsku. Ako stvari tako postavimo, uspjećemo.

Nažalost, mi nemamo mnogo prijatelja u ovoj borbi. Imamo ih vrlo malo. Saveznika, gotovo da i nemamo. Ove činjenice ne treba da nas demorališu. Naprotiv, ove činjenice moraju biti naša inspiracija i motivacioni faktor, koji će nam dati dodanu nadljudsku snagu, da iznesemo ovaj strašni teret i odnesemo veličanstvenu pobjedu, kojom ćemo spriječiti dalje rastakanje RS, rasrbljavanje Srba, porobljavanje Srba i kojom ćemo Srbima ponovo donijeti slobodu, oduzetu prije deset godina.

Neću da lažem ni vas ni sebe. Sve je u našim rukama i sve od nas zavisi. Mi to nismo tražili, Bog je tako odredio i sudbina je da SDS ponovo mora spasiti Srbe. Vjerujem da smo toga svjesni, da to razumijemo i da smo spremni i sposobni to i ovaj put da učinimo.

Glavu gore i po pobjedu!