Predstavnice nevladine organizacije Udruženje žena „MOST“ iz Višegrada i načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica potpisali su danas Protokol o saradnji i pristupanju u slučajevima nasilja nad ženama i u porodici. Svrha ovog protokola je uspostavljanje modela saradnje subjekata zaštite i postupanja kao i drugih relevantnih činilaca u opštini Sokolac radi efikasnog ostvarivanja i sprovođenja zaštite žrtava nasilja nad ženama i u porodici.

-Naše Udruženje ima dugogodišnju saradnju sa opštinom Sokolac. Povod današnje posjete bio je potpisivanje protokola o saradnji i postupanju uslučaju nasilja nad ženama na području ove lokalne zajednice. Opština Sokolac je 2013. godine potpisala prvi protokol o saradnji, međutim Bosna i Hercegovina je ratifikovala Instanbulsku konvenciju, tako da su protokoli morali da se usaglase sa ovim dokumentom. Mi smo protekle dvije godine radili na uvezivanju subjekata u zaštiti, tako da smo pored opštine Sokolac imali saradnju i sa drugim institucijama od značaja u Sokocu, a to je rezultiralo ovim lokalnim protkolom, istakla je Bosa Miletić predstavnica Udruženja „MOST“.

Načelnik opštine Sokolac rekao je za potpisivanje današnjeg protokola, da je to jedna od aktivnosti koje su obavezne jer je Bosna i Hercegovina potpisnica Instanbulske konvencije.

– Konvencija potpisuje da je nasilje nad ženama kršenje osnovnih ljudskih prava i oblika diskriminacije žena, te da je sveobuhvatan pregled zakonskih i drugih mjera koje države članice treba da preduzmu u cilju potpune i efikasne zaštite žrtava svih oblika nasilja nad ženama. Ova konvencija je prvi i jedini pravno obavezujući dokument u oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici usvojen na nivou Savjeta Evrope. Svrha protokola je otkrivanje slučajeva nasilja, pokretanje postupka za izricanje mjera zaštite i sankcionisanja počinioca, zastavljanje nasilja i očuvanje bezbjednosti žrtve, pravovremeno postupanje u skladu sa stepenom ugroženosti žrtve nasilja, uvažavanje i očuvanje dostojanstva i privatnost žrtve, zajedničko koordinisano djelovanje subjekata, formiranje jedinstvene baze podataka, zajedničko unapređenje prakse, znanja i vještina koje doprinose zaštiti žrtava i suzbijanju nasilja nad ženama, rekao je Bjelica.

Bjelica je dodao da je protokol ozbiljan dokument koji su pored opštine Sokolac potpisale i neke od najznačajnijih ustanova na području ove lokalne zajednice, te da je dužnost svih subjekata potpisnika da upozna zaposlene o odredbama ovog Protokola i obavjesti ih o preuzetim obavezama.

Potpisivanju protokola sa Udruženjem žena „MOST“ pristupili su i Ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Sokolac, JU Centra za socijalni rad, Srednjoškolski centar Vasilije Ostroški, Osnovna škola Sokolac, Osnovni sud Sokolac, Dom zdravlja „Dr Ljubomir Ćeranić“ i Policijska stanica.