Arheološka istraživanja potvrdila su da se na Sokocu na lokalitetu Crkvina, pored 360 stećaka, nalazila i pravoslavna bogomolja građena u drugoj polovini 14 vijeka. Njeno postojanje zabilježili su i dubrovački putopisci 1428. godine.

U neposrednoj blizini temelja nekadašnje crkve „Glasinac“ na inicijativu vjernika, prošle godine počeli su radovi na izgradnji novog hrama, posvećenog Svetom Prokopiju.

„Za godinu dana i nešto mi smo ovo uspjeli da odradimo“, kaže Mića Zeković, član građevinskog odbora.

„Narod je vidio da mi radimo da mi gradimo i sredstva su sama po sebi dolazila“, rekao je Momir Zeković, član građevinskog odbora.

Crkva se gradi dobrovoljnim prilozima vjernika iz zemlje i inostranstva. Ljudi pomažu na različite načine, u novcu i radnim akcijama.

„U našoj crkvi postoji zapisano u Svetom Pismu koji je najveći prilog dat u istoriji naše crkve. Količina priloga se ne mjeri u novcu da li je data neka suma već je bitno da je taj prilog dat od srca“, kaže Ilija Čupić, protojerej stavrofor.

Lokalna uprava opštine Sokolac i Zavod za zaštitu spomenika RS dogovorili su da se konzerviraju temelji nekadašnje crkve na Crkvini. Područje lokaliteta Bjelosavljevići ušlo je pod zaštitu UNESKA.

„Bile su kandidovane dvije nekropole. Nekropola u Luburić polju i nekropola u Bjelosavljevićima. Ova je riješena jer je starija bila i stavljena je među 22 nekropole iz Hrvarske, Srbije, Crne Gore i BIH. Bilo je četiri hiljade nominovanih nekropola“, kaže Milovan Bjelica, načelnik opštine Sokolac.

Crkva na Crkveni, uz blagoslov mitropolita dabrobosanskog Hrizostoma, gradi se u vizantijskom stilu. Krovni pokrivač, jedinstven na ovim prostorima, biće od zlatnog bakra. Na ugradnji su angažovani majstori iz Ukrajine.