Kompanija Onogošt je jedan od ugaonih stubova, odnosno istinski kamen temeljac novog i modernog identiteta Sokoca.

Nemjerljiv je doprinos porodice Nogoštić i njihovih kompanija u pozicioniranju naše opštine, naše privrede i sposobnosti na prostoru regije ali i čitave Republike Srpske.

Sokolac se, to se mora naglasiti, sa svakim poslovnim usjehom Onogošta, a sada i Invest Gradnje mijenjao, poboljšavao i dobijao jedno novo i ljepše lice. Ljudi su zbog mogućnosti da rade i privređuju bivali sve zadovoljniji, a socijalna slika opštine se popravljala.

Naša saradnja je uspješna, slojevita i višegodišnja. Toliko smo toga zajedno prošli, toliko stvari postigli i čvrsto vjerujem da će tako biti i u budućnosti. Da će iz ideja i vizije ljudi iz ovih kompanija i naše spremnosti da budemo istinski servis privredi i građanima nastati mnogo dobrih i pozitivnih stvari. Uvjeren sam da ćemo uspjeti da kreiramo bolji i ljepši privredni i životni ambijent u našem Sokocu ali i čitavoj regiji.

Znam da vi kao društveno odgovorna kompanija i filantropski nastrojeni ljudi godinama pomažete različite humanitarne akcije, donirate različitim aktivnostima i organizacijama sa područja naše opštine i grada.

Samim tim mogu sa punom slobodom da pozovem porodicu Nogoštić, ali i sve njihove prijatelje i poslovne partnere, da budu dio planiranih projekata od izuzetne važnosti za našu opštinu.

U narednom periodu mi ćemo na području nekadašnjeg hotela “Romanija” započeti izgradnju trga Starine Novaka, te jedne multifunkcionalne zgrade u koju će biti smješteni, pozorište, bioskopska sala, sala za seminare, kao i “Zavičajni muzej Glasinca i Romanije”, biblioteka, ali i opština.

Jedan takav projekat zahtijeva mnogo rada i truda čitave zajednice. Doprinos svih privrednika i svih dobronamjernih ljudi biće od velikog značaja i nemjerljive koristi za nas i našu djecu, te za generacije koje dolaze.

O koristima koje će jedan takav objekat sa pomenutim sadržajima imati za kvalitet života svih ljudi u Sokocu izlišno je govoriti. Vama je jasno da čovjek pored potrebe da radi i da zadovoljava osnovne životne potrebe, treba da ima mogućnosti da kvaliteno provodi svoje slobodno vrijeme. Takav čovjek je i bolji radnik i bolji supružnik i roditelj.

Naša sportska infrastruktura je popravljena, dodati su neki novi sadržaji. Ima tu još rada, još ideja. Govorio sam da nam treba i klizalište, jer šta ima prirodnije od jednog takvog ovjekta u Sokocu kada svi znamo koliko imamo hladnih dana godišnje?

I tu je prilika za sve one koji žele da ostave neku zadužbinu koji žele da vrate nešto zajednici iz koje su. Nije zadužbinarstvo samo u gradnji hramova, postoji još mnogo oblasti gdje je moguće činiti dobro i ostaviti trag.

Taj Onogoštov trag je vidiljiv i dubok, a biće i dublji i veći u godinama koje dolaze. Znam da će se kompanije porodice Nogoštić nastaviti razvijati, da će nastaviti sa gradnjom i poboljšanjem uslova rada ali i ličnih dohodaka za sve zaposlene.

Kažem da to znam, jer sam siguran da je najveći uspjeh Mila i Slavice, najveći njihov trag, to što su sve svoje znanje i vrijeme stavili u službu svoje djece, a koja ih, kao rezultat toga, dostojno odmjenjuju u poslovima. Upravo je u tome najveća snaga ove kompanije i ove porodice.

Jednako kao što znam da će upravo oni biti ti koji će okupiti poslovne ljude, njihove prijatelje i pomoći navedene projekte i akcije za zajdničku dobrobit svih u našem Sokocu.

Na moga ljeta i živjeli.

Načelnik opštine Sokolac
Milovan Bjelica