Predstavnici EUFOR LOT tima iz Višegrada danas su posjetili opštinu Sokolac kako bi razgovarali sa načelnikom Milovanom Bjelicom o razvoju funkcionisanju ove lokalne zajednice.

Na sastanku se razgovaralo o do sada sprovedenim aktivnostima i projektima na području opštine Sokolac, a posebno interesovanje gosti iz Slovačke izrazili su za stanje u oblasti privrede, zdravsta i obrazovanja. Predstavnike LOT – tima iz Višegrada načelnik Bjelica upoznao je i sa izradom Strateškog plana razvoja opštine od 2020. do 2030. godine i svih pratećih akata i projekata koji proizilaze iz ovog veoma važnog dokumenta, kao i sa privrednim potencijalom na području opštine – posebno se osvrnuvši na preduzeća koja dobro posluju. Bjelica je prisutne upoznao i sa bitnim projektima koji su urađeni u proteklom periodu, posebno pomenuvši projekat „Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže“, koji je od velikog značaja za lokalno stanovništvo, jer je trajno rješen dugogodišnji problem snabdjevanja vodom u mnogim mjesnim zajednicama. On je govorio i o drugim projektima na području opštine Sokolac.

– U sklopu projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja –CEB II“, Razvojna banka Savjeta Evrope, dala je saglasnost opštini Sokolac za izgradnju 64 stambene jedinice koje su u završnoj fazi izgradnje. Vrijednost projekta je 2,2 miliona KM, istakao je Bjelica.

Ono što je takođe bitno pomenuti, prema riječima Bjelice jeste dobra saradnja opštine Sokolac i njenog rukovodstva sa predstavnicima Evropske unije u BiH, ambasadama mnogih inostranih zemalja, kao i sa nevladinim sektorom.

– Dobru saradnju imamo sa nevladinim sektorom, raznim udruženjima građana, zatim sa organizacijama OSCE, UNESKO i USAID-om. U dobroj saradnji sa Evropskom investicionom bankom, Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Svjetskom bankom realizujemo većinu projekata. Opština je otvorena i za investicije, a svakim danom sve je više interesanata koji bi ulagali na područje naše lokalne zajednice, a sve u cilju boljeg života našeg stanovništva, dodao je Bjelica.

Članovi EUFOR LOT tima izrazili su zadovoljstvo dobrom saradnjom sa predstavnicima lokalne uprave u Sokocu.

– Opština Sokolac nalazi na teritoriji koju pokriva EUFOR LOT kuća Višegrad, a mi ciklusno pravimo posjete i sastanke sa predstavnicima lokalnih zajednica , a sve u cilju razmjene iskustava i upoznavanja sa radom uprave opština, kao i o realizaciji projekata u proteklom periodu. Saradnja je uvijek na zavidnom nivou i očekujemo da će tako biti i u buduće, istakli su na današnjem sastanku gosti iz Slovačke.

Sistem LOT predstavlja informativnu službu EUFOR-a, sa 17 kuća s timovima za vezu i osmatranje direktno na terenu, koji održavaju bliske kontakte sa stanovništvom, lokalnim agencijama za provođenje zakona, lokalnim samoupravama i o tome svakodnevno izvještavaju glavnu komandu.