U predstavništvu Delegacije Evropske unije u Sarajevu uz prisustvo šefa Delegacije EU u BiH i specijalnog predstavnika EU u BiH ambasadora Lars – Gunner Vigemarka i rezidentne predstavnice UNDP-a Sezin Sinanoglu, načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica danas je potpisao Sporazum o ozvaničenju saradnje u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD). Današnjim potpisivanjem sporazuma 21 jedinica lokalne samouprave postala je dio ReLOaD projekta koji finansira Evropska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Osnovni cilj ReLOaD projekta kako je rečeno na današnjoj promociji jeste pružiti podršku izabranim lokalnim zajednicama u uspostavljanju boljih odnosa između lokalnih vlasti i civilnog društva u transparentnoj raspodjeli budžetskih sredstava namjenjenih za organizacije civilnog društva. To jeste projekat će omogućiti da se premosti praznina u komunikaciji između samih građana i njihovih predstavnika u organizacijama civilnog društva i lokalnih samouprava.

Nakon ceremonije potpisivanja sporazuma, predstavnicima medija obratio se šef delegacije EU u BiH Lars – Gunner Vigemark.

– Kao Evropska unija svjesni smo važnosti lokalnih samoprava, odnosno realizacije politika i prioriteta viših nivoa vlasti upravo na nivou lokalnih samouprava, bilo da je riječ o politikama koji dolaze sa državnog, entitetskog ili kantonalnog nivoa. Situacija je danas takva da su ruke lokalnih samouprava još uvijek vezane, a građani za usluge koje plaćaju kroz poreze i drugo, nisu u mogućnosti da dobiju usluge koje trebaju. Tada nastupaju organizacije civilnog društva koje nadomještaju izostanak tih usluga, što nije održivo i nije u skladu sa načinom koji se radi u EU. Iz toga razloga smo porenuli ovu inicijativu za lokalne samouprave sa načelnicima i gradonačelnicima, kako bi vidjeli šta se konkretno može uraditi u pogledu ravnomjerne raspodjele sredstava na lokalnom nivou, istakao je Vigemark.

Prisutnim medijima obratila se i rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH Sezin Sinanoglu.

– Direktnu korist od ReLOaD projekta imaće 38.000 osoba . Oko četrdeset miliona konvertibilnih maraka na godišnjem nivou se raspodjeljuje za potrebe lokalnog nivoa, a pedeset posto tog iznosa dolazi od građana i upravo zato je veoma važno da organizacije civilnog društva zajedno sa vlastima na lokalnom nivou rade na jedan transparentan i odgovoran način kako bi ovaj nivo dobio dovoljna sredstva da transparentno i odgovorno pruža potrebne usluge svojim građanima što je i osnovni cilj ovog programa, istakla je Sinanoglu.

Kako je već ranije najavljivano šef Delegacije EU u BiH Lars – Gunner Vigemark uskoro će posjetiti opštinu Sokolac, što je i sam potvrdio nakon današnje ceremonije potpisivanja Sporazuma.

– U sklopu naših promotivnih aktivnosti koje sprovodimo u cijeloj Republici Srpskoj, već početkom naredne godine može se očekivati posjeta opštini Sokolac. Upoznat sam da se u ovoj lokalnoj zajednici radi na jako mnogo stvari i pitanja – socijalnih, ekonomskih i dr.. Opština Sokolac, kao i ostale jedinice lokalne samouprave igraju veoma značajnu ulogu u ovom programu, a mi kao Evropska unija smo tu da ukažemo i stavimo što snažniji naglasak na lokalne nivoe, jer opštine su te koje pružaju građanima usluge koje su im najpotrebnije, rekao je Nj.E. Lars – Gunner Vigemark.

Cjelokupna vrijednost ReLOaD projekta je 10 miliona evra, dok je budžet za BiH 4 miliona. Pored BiH Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu provodi se i u Albaniji, Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu i Srbiji. Među ostalim opštinama koje su ušle u program su : Banja Luka, Bijeljina, Bratunac, Brod, Centar Sarajevo, Gradačac, Jablanica, Kakanj, Maglaj, Modriča, Pale, Rudo, Stari Grad Sarajevo, Tešanj, Teslić, Travnik, Trebinje, Tuzla, Vitez i Vogošća.