Posljednjeg dana 2018. godine, razgovarali smo sa načelnikom opštine Sokolac Milovanom Bjelicom, kako bi sumirali događaje koji su obilježili vrijeme iza nas. Prisjetili smo se najznačajnih poduhvata i realizacije mnogobrojnih projekata, a saznali smo koji će događaji u novoj godini biti od posebnog inetesa za našu lokalnu zajednicu.

OPŠTINA SOKOLAC JE PRIJE NEKOLIKO GODINA IZRADILA STRATEGIJU RAZVOJA SA AKCIONIM PLANOM DJELOVANjA, VIŠE STUDIJA IZVODLjIVOSTI I PROJEKATA. ZA POČETAK, OSVRNIMO SE NA ONO ŠTO JE UČINjENO I REALIZOVANO?

BJELICA: Stupivši na dužnost načelnika opštine Sokolac, prvi učinjeni korak bila je izrada Strategije razvoja opštine za period 2013. – 2020. godina, koja se oslanja na Strategiju razvoja RS, kao i na Okvirnu strategiju ruralnog razvoja BiH. Taj dokument nam je otvorio vrata za razgovore sa međunarodnim organizacijama, potencijualnim donatorima i sa svim nivoima vlasti. Odnosio se na revitalizaciju i oživljavanje svih privrednih subjekata na području opštine Sokolac, kao i ustanova i institucija koje nisu bile u funkciji. Svake godine upisuju se novi planovi. „Nova Romanija“ imala je gubitak od nekoliko miliona maraka i nije radila, a danas je slika potpuno drugačija. Pojavio se investitor, riješena su određena dugovanja prema radnicima i danas je ona osposobljeno preduzeće. Zatekli smo JP „Vrelo Bioštica“ sa pet miliona KM u blokadi, gdje je bio pokrenut strečaj, JKP „Božur“ dva i po miliona, a ništa bolja situacija nije bila ni u „Staroj toplani“. Objedinili smo ova preduzeća i oformili JKP „Sokolac“, koje danas pozitivno posluje. Upredo se radilo na rješavanju stare KTK „Knežina“, Farme muznih krava i ostalih tada nefunkcionalnih preuzeća. Pronašli smo domaće investitore za rješavanje UNIS-a, te sam lično zamolio privrednike Milomira Nogoštića i Velibora Lučića da razmisle o kupovini objekta. To je sada „Invest gradnja“, u kojoj je zaposleno oko 110 radnika. Pored toga, Centar za unapređenje poljoprivrede u brdsko – planinskom području je u potpunosti saniran, zahvaljujući sredstvima Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) i podršci Ministarstva šumrstva, poljoprivrede i vodoprivrede RS i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH . Govoreći o ovoj oblasti, značajno je pomenuti mljekaru „Pađeni“, koja otkupljuje mlijeko od sokolačkih poljoprivrednika, a iz godine u godinu, evidentan je značajan porast otkupa mlijeka. U našoj opštini u posljednje vrijeme primjetno je interesovanje za otkup ljekovitog bilja, te sada imamo dva preduzeća koja se bave preradom istog. Uključujući rad pčelarskih i ostalih udruženja, život u našoj lokalnoj zajednici je znatno poboljšan. Jedino nismo uspjeli sačuvati hotel „Romanija“, a to je bilo do kupca, koji je dao lažna obećanja i nažalost, na kraju je hotel srušen.

KOJI SU PROJEKTI DODATNO POBOLjŠALI ŽIVOT U NAŠOJ LOKALNOJ ZAJEDNICI?

BJELICA: Na prvo mjesto izdvajamo projekat „Snabdijevanje vodom i kanalizacijom“, koji obuhvata područja Podromanije i Bjelosavljevića. Na proljeće bi trebalo da budu završeni radovi, čime će po prvi put vodu dobiti brojna sokolačka i rogatička sela. Izvršena je rekonstrukcija potisnog voda od izvorišta Bioštice do Knežine, rekonstruisan vod od Sokoca do Gazivoda, te vod od Sokoca do Kule, kao i svi problemi koji su postojali u samom gradu. Takođe, rješavanje kanalizacije odavno je završeno. Ostalo nam je da realizujemo projekat koji se odnosi na ugradnju filtera za prečišćavanje vode na izvorištu Bioštica. Studiju izvodljivosti finansirala je Evropska investiciona banka, ali vrijednost radova je oko 2 miliona eura. Isto toliko vrijedi projekat sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Glasinačkom polju. Evropa se zalaže za zaštitu životne sredine, nadam se da imamo velike šanse na osnovu naših dokumenata da riješimo i ove probleme. Godinu iza nas obilježio je i početak izgradnje dvije zgrade sa šezdeset četiri stambene jedinice, za šta je opština obezbijedila oko 500.000 KM, a čime se raspuštaju kolektivni i alternativni smještaji. U okviru projekta „Zeleni ekonomski razvoj“ koji sprovodi UNDP i Fond za zaštitu životne sredine, odnosno Vlada Republike Srpske u saradnji sa lokalnom zajednicom, opština je na prvo mjesto stavila povećanje energetske efikasnosti u OŠ „Sokolac“. Jedan dio radova u 2018. godini je završen.

KOJI SU PRIORITETNI PROJEKTI ZA 2019. GODINU?

BJELICA: Apliciraćemo projekte koji se odnose na rekonstrukciju Ustanove za apredškolsko vaspitanje i obrazovanje Sokolac, Dom zdravlja „Dr Ljubomir Ćeranić“ i zgradu opštine. Kao što smo ocjenili da je u prošloj godini prioritet škola, tako sad na prvo mjesto stavljamo sokolački vrtić. Naravno, očekujemo nastavak saradnje sa UNDP – om i Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS.

KAKO ĆE OPŠTINA DOČEKATI MOSI „SOKOLAC 2019“?

BJELICA: Iako su brojni skeptici uvjerenja da nismo trebali da se kandidujemo, lično sam se odlučio za kandidaturu domaćina. Zahvaljujući uspjehu naših sportista, prvenstveno atletičara, na Skupštini MOSI, dobili smo veliku podršku. Pripreme su uveliko počele. Dobili smo značajna sredstava od Svjetske atletske organizacije za rekonstrukciju tartan staze na stadionu „Bara“ i ostalo je da opština uloži još 10.000 KM , te da bude kompletno uređena. Preko ReLOaD projekta dobili smo oko 45.000 KM za rekonstrukciju stadiona i zgrade klubane. Uradićemo još nekoliko projekata kako bi izgradili kvalitetne teniske terene. Uredićemo terene za dvoranske sportove na otvorenom, pristupni put do stadiona, osvjetljenje i slično. Naravno, imamo obećanje od tadašnjeg predsjednika RS, a današnjeg člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika za odrđenu novčanu podršku prilikom organizovanja 56. MOSI, kao i od lokalnih privrednika. Cilj nam je da se pokažemo kao dobri domaćini i da na najbolji način ugostimo sve učesnike igara.

PRIJE NEKOLIKO GODINA POKRENULA SE PRIČA O IZGRADNjI ETNO – SELA NA ROMANIJI. VI STE NEDAVNO IMALI PRILIKU DA RAZGOVARATE SA PROSLAVLjENIM REDITELjEM EMIROM KUSTURICOM, PA NAM OTKRIJTE DA LI BI TA PRIČA PONOVO MOGLA DA POSTANE AKTUELNA U 2019. GODINI?

BJELICA: Razgovarali smo o tome i ta priča nikada nije u potpunosti zaboravljena. Radićemo na ponovnom oživljavanju tog projekta u narednom periodu, jer Romanija ima izuzetne potencijale za razvoj seoskog turizma. Jedan dio sredstava je već uložen u priremu terena, a u prilog nam ide i činjenica da je nova Vlada RS najavila rekonstrukciju puta od Zvornika do Sokoca, odnosno Istočnog Sarajeva.

NA POSLjEDNjOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE SOKOLAC PONOVO JE BILO RIJEČI O RJEŠAVANjU PROBLEMA VIŠKA RADNIKA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI. ŠTA PLANIRATE PO TOM PITANjU?

BJELICA: Kada sam došao na mjesto načelnika, opština nije imala internet, osnovnu opremu, ali ni kadar. Radnike, koje sam zatekao na svojim radnim mjestima, nisam mogao da otpuštam i takoreći uzimam im hljeb iz ruku. U tom periodu počela je smjena generacija u mnogim ustanovama i institucijama. Starije radnike zadržali smo da uredno izađu u penziju, a počeli sa zapošljavanjem mlade radne snage. Neki od primjera su JP „Info centar“ i Ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Sokolac. Stari radnici u tim preduzećima obučili su mladi kadar, koji je danas osposobljen za rad. Bilo je blokada i teških situacija, ali se zahvaljujem svima na strpljenju, jer su to danas uspješne ustanove. Kada je riječ isključivo o lokalnoj samoupravi, istina je da postoji višak radnika. U toku su pregovori Saveza opština i gradova sa resornim ministarstvom oko definisanja Zakona o lokalnoj samoupravi. Nakon toga ćemo preduzeti neke korake, ali nećemo dozvoliti da, po svaku cijenu, neko bude oštećen. Mi smo opština u kojoj je iseljavanje minimalno, jer vodimo računa da što više ljudi ima posao. Prošle godine smo upisali jedan razred prvačića više, što je rijetkost u današnje vrijeme, a što je direktan rezultat svega što što je učinjeno. Nadamo se da će porast upisanih školaraca biti nastavljen i u budućnosti.

ZA KRAJ, KAKO OCJENjUJETE ŽIVOT U SOKOCU I KOLIKO JE OVA OPŠTINA POŽELjNO MEJSTO ZA ŽIVOT?

BJELICA: Najbitnije je da je danas sve stavljeno u funkciju i sada treba raditi na očuvanju svih kapaciteta. Pošto smo opština, u kojoj je primarna drvoprerađivačka industrija, mora se voditi računa da sva preduzeća imaju dovoljno sirovina, a oni za uzvrat moraju uredno plaćati svoje radnike. U proteklom periodu otvorene su četiri fabrike za proizvodnju peleta. U grad ulažu i ostali privrednici. U kratkom periodu otvorena su dva moderna „Onogošt“ marketa. Lokalna zajednica vodi računa da grad bude uredan i sređen. Svi zajedno doprinosimo ljepšem životu u Sokocu i imamo se čime pohvaliti. To neće priznati samo oni koji ne žele. Ova lokalna zajednica ima sigurnu budućnost.