Sastanak Regionalnog odbora Srpske demokratske stranke sarajevsko-romanijske regije protekao je u znaku priprema za prikupljanje potpisa za sazivanje vanredne Skupštine stranke. Jednoglasno smo sinoć, 25.decembra, zaključili da ne dajemo izjave za medije, da dopustimo da se stvari slegnu da bi poruke bile jasnije i tačnije. Naravno sve u želji da javnost, posebno članovi i simpatizeri, budu informisani o sastanku i daljim aktivnostima.

Utvrdili smo da je spisak delegata sa Skupštine održane u Bijeljini 2017. godine jedino validan, a sa njega mogu biti uklonjeni jedino delegati koji su stranku napustili ili iz nje isključeni.

Takođe, tražimo da se sazove i na Skupštinu pozove Statutarna komisija, koja je je jedina nadležna da da mišljenje o povredama i nepoštovanju Statuta stranke. Važno je da se oni izjasne i o koaliciji koja je potpisana na lokalnom nivou u Trebinju, što je uradio predsjednik stranke Vukota Govedarica, bez razgovora, konsultacija i dogovora sa predsjedništvom i Glavnim odborom stranke.

Moram ovdje da ukažem i na neke važne stvari o kojima niko u stranci ali niko ni u Srpskoj uopšte ne govori. Zato su nam potrebne promjene u rukovodstvu i u pristupu politici. Mi kao stranka smo avangarda demokratije na ovom prostoru i mi smo ti koji taj pristup moraju da nastave. Današnji predsjednik to ne shvata. On je čestit čovjek, koji je zagrizao preveliki zalogaj, i sada mu moramo pomoći da se ne uguši, već da nastavi da se izgrađuje i da doprinese i stranci i društvu.

Ekonomske teme ne isključuju nacionalne, niti je patriotizam štetan i loš, kao što patriotsko ne znači isključivanje već poštovanje sebe i sopstvene kolektivne vrijednosti.

Dok se mi iz SDS-a bavimo sobom poslednjih 12 godina vlast u Srpskoj ima i loših poteza. O tome politički subjekti ne govore, ne nude se alternative i kvalitetni prijedlozi. Konsolidacija stranke se mora brzo završiti kako bi mogli da usmjerimo energiju na probleme građana, na životne, ali i sve druge važne teme. Propustili smo mnogo toga, izgubili mnogo vremena koje je nenadoknadiv resurs. Generacije ljudi odlaze sa ovih prostora, a kvalitetni, radno i reproduktivno sposobni ljudi su značajniji od prirodnog bogatstva za koje se svi hvataju kada govore o potencijalima i šansama Republike Srpske.

Patriotska prošlost naše stranke mora biti njena sadašnjost i budućnost.

Ponuditi prava rješenja, ponuditi pravi program za zaustavljanje propadanja privrede i odlaska mladih ljudi iz zemlje. Formiranje jedne drugačije svijesti i buđenje ekonomskog patriotizma, naslonjenog na tradiciju i važnost stranke, poštujući i osnivače i mladost koja nosi novu energiju, osnova su oko koje novo rukovodstvo treba da gradi politički program za naredni period.

Ekonomski patriotizam je nešto što svijet i na Istoku i na Zapadu odavno praktikuje. Da bi vam to jasnije predstavio, navešću primjer iz zemlje u kojoj živi veliki broj naših ljudi. U Austriji kada u restoranu, baru ili nekom drugom ugostiteljskom objektu, tražite vino ili pivo, dobićete domaće austrijske proizvode. Tek na izričito naglašavanje imena proizvođača ili ime brenda, dobićete strani proizvod.

Dakle tu imamo svijest i vlasnika i osoblja o važnosti promocije domaće proizvodnje. S druge strane kod nas tu svijest na žalost nemaju ni ekomomske i političke elite. Kada budemo shvatili da iz toga možemo kao drušvo mnogo toga da dobijemo, politike će se usmjeriti ka tome i o tome će govoriti svojim biračima.

Ovo su teme kojima Srpska demoratska stranka treba da se bavi i o kojima treba da govori. Problemi sa kojima se bori sada, predstavljaju prekretnicu, borbu protiv samovolje i jednoumlja kakvo već vlada u većini političkih partija na prostoru nekadašnje države. Mi to još uvijek nismo imali, niti smijemo to dopustiti. Većina članova Skupštine je prepoznala da smo krenutli tim putem i zato i želi vanrednu Skupštinu i traži promjenu rukovodstva. To pokazuje demokratsku svijest, možda ne toliko svijest, koliko osjećaj za demokratiju, jednakost i ono “da niko nikom ne da pred sebe” shvaćeno kao samopošovanje i jednakost i prvog i posljednjeg.