Project Description

Opis

Tokom septembra mjeseca 2017.godine izvršeno je asfaltiranje dionice puta od sela Ćavarine do sela Parževići u dužini od jednog kilometra.

Za realizaciju ovog projekta izdvojeno je 70.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su obezbjeđena kroz Sporazum o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljena lica i povratnici.

Potpisnici Sporazuma su Ministarstvo za ljudska prava BiH i opština Sokolac. Izvođač radova bilo je preduzeće „Romanijaputevi“ a.d. Sokolac.

Period realizacije
septembar 2017.

Finansijer
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Izvođač radova
“Romanijaputevi” a.d. Sokolac

Ukupna vrijednost projekta
70.000,00 KM