Project Description

Opis

Povodom Svjetskog dana turizma, 30.septembra 2015.godine Organizacija “ROTOR” je u skladu sa završenom tromjesečnom kampanjom ‘’Laganini kroz BiH’’ i uspješno implementiranim aktivnostima, izvršila sertificiranje 38 partnera na projektu ‘’Digitalni turistički BH itinerer’’.

Uz sertificiranje, izvršena je i podjela promotivnog materijala opštinama/gradovima partnerima na projektu. Promotivni materijal je uključivao: letke, postere, kape i majice sa logoom projekta i QR kodom. Samim skeniranjem QR koda omogućeno je jednostavnije preuzimanje Smart phone aplikacije ’’Digital Tourist BH Itinerery ‘’, koja objedinjuje turističke rute u BiH i na taj način omogućava turistima brži dolazak do željene destinacije.

Projekat “Digitalni turistički BH itinerer” finansiran od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, predstavlja ambiciozan projekat koji se bavi identifikacijom i promocijom turističkih atrakcija na području Bosne i Hercegovine upotrebom savremenih sredstava promocije: Google, mapiranje, QR code, Smart phone aplikacija, društvene mreže, YouTube kanal, TV emisije pod nazivom “Turistički rotor – Turizam plus”, interaktivni bilbordi na graničnim prelazima pri ulasku u BiH.

Projekat podstiče i promociju zaštite kulturnog i istorijskog naslijeđa u BiH, a turiste će uspješnije dovesti do ciljnih tranzitnih destinacija, zadržati ih duže te im pokazati mnogobrojne prirodne, kulturno-istorijske, gastrološke i multuietničke vrijednosti BiH, sa jedinstvenih ciljem ekonomskog razvoja lokalnih zajednica sa akcentom na jaču ulogu žena u turizmu.

Period realizacije
avgust-septembar 2015.

Finansijeri
Ambasada SAD u BiH
Opština Sokolac

Implementatori
Organizacija “Rotor”
Opština Sokolac