Profesor Nikola Koljević, čovjek kojeg bi da smo u Americi zvali jednim od “očeva osnivača” naše Republike Srpske, motivisan željom i potrebom da što bolje organizujemo i uredimo našu Srpsku, te želeći da ljudima koji će u budućnosti odlučivati o našoj sudbini da neke smjernice i argumente za ono što je dobro i poželjno, ali i da ukaže na ono zlo koje slabi državu i rodoljublje, ostavio je dragocjene tekstove u knjizi jedinstvenog naslova “Od Platona do Dejtona”. U njoj nam, sada već možemo reći proročki, govori o opasnostima i stranputicama u koje može da zapadne jedna mlada demokratija poput naše.

“Najopasnija stvar za istinsku demokratiju jeste kada zakonom neregulisana moć ostvari presudan uticaj na zakonsku vlast. Onda su neozakonjene privilegije i korupcija neizbežne. A država se od demokratski ravnopravnih pojedinaca koji su slobodno pristali na stepen ozakonjene prinude promeće u vlast malobrojnih “interesnih grupa” nad obezvlašćenom i potčinjenom mnogobrojnom većinom. Tu demokratije više nema…”

Tako je govorio veliki profesor Koljević.

Mi već deceniju i po živimo pretvaranje jednog demokratskog sistema u izgradnji u ličnu diktaturu.

Diktaturu jednog čovjeka, jedne partije i jedne koalicije!

Imamo priliku da gledamo kako se naša Republika kopiranjem populizma, lažnog socijaldemokratskog i pseudo nacionalno-ljevičarskog sistema, sa jednim čovjekom na čelu, koji odlučuje svuda i o svemu, pretvara u banana državu na latinoameričkim osnovama.

Sve ide tako daleko da i televizijske emisije poput “Predsjednik govori” predstavljaju kopiranje pokojnog Čaveza, ili Fidela Kastra.

Ponovo smo svjedoci monopola na informisanje, ali ovaj put se novcem poreskih obveznika finasira ne javni servis građana, već partijska televizija.

Pod kontrolu svojih partijskih kolega i interesnih grupa stavili su dnevne novine iz Republike Srpske.

Od nedavno, kako bi utišali svaki glas kritike, analize stanja i izražavanje nezadovoljstva, kupili su i Alternativnu televiziju. Ta promjena i predstavljanje te transformacije, praćeno je valjda “patriotskim” protjerivanjem ćirilice, nazvavši to “modernim dizajnom”

Nekadašnja cenzura, pretvorena je u autocenzuru, zabrane su zamjenile diskvalifikacije i lažne vijesti. Slobodu informisanja na internetu guše lažnim stranicama, portaloidima i komentarima botova…

Pa kada sve to nije dovoljno, fizički napadaju novinare, da osvježe strah i pokažu kako će proći oni koji se usude da govore o javnim problemima i aferama.

Mi smo i na prvim višestranačkim izborima pobijedili, iako su mnogi čak i na listi Srpske demokratske stranke bili sumnjičavi. I onda kao i danas medijsku premoć imali su ljudi vlasti, reorganizovani komunisti i reformisti. Tadašnju televiziju vješto su koristili kao najmoćniji medij, a imali su i monopol na štampu.

Danas 28 godina kasnije, nalazimo se pred sličnim, a u nekim segmentima i identičnim izazovima.

I ponovo ćemo pobjediti. Ponovo ćemo Srpsku postaviti na demokratske osnove. Vratićemo slobodu, vratićemo Srpsku narodu!

Predsjednik svih građana, biće čovjek iz naroda, i radiće za narod od kojeg se nije odrodio, ni ispisao iz ljudi.

Srpski član predsjedništva biće čovjek koji zna kako da razgovara sa svima, koji poznaje kulturu onih zemalja koje nam odavno nameću svoje interese i planove.

Samo tako Srpska neće biti u opasnosti od izolacije, niti samoizolacije, što često zna biti pogubnije.

Nemamo pravo da gledamo kako klizimo u diktaturu, poput one u Crnoj Gori. Gdje je jedna porodica na vlasti soro tri decenije, kada je sve promjenila, promjenila i nacionalnu pripadnost, samo da bi sačuvala vlast.

Naš izbor 7. otkobra je lak, jer mi više nemamo izbora.