Završeno je 85 odsto radova na izgradnji glavnog kolektora za otpadne vode od Sokoca do sela Kula, ukupne vrijednosti 1.264.000 KM /sa PDV-om/, rekao je Srni Dragan Sarić, direktor firme „Higra“ iz Bijeljine koja je izvođač.

Sarić je naveo da tehničkih problema nema i da sve teče prema planu, te da će glavni kolektor biti u potpunosti završen za sedam dana, sekundarni do kraja septembra, a svi priključci na ovu mrežu do kraja oktobra.

On je istakao da je ovim projektom obuhvaćena izgradnja glavnog kolektora od Sokoca do Kule, sa sekundarnim kolektorima i priključcima u naselju Podromanija.

Sarić je naglasio da je cilj projekta da budu prikupljene otpadne vode iz Podromanije i odvedene do sela Kula na Glasinačkom polju, posredstvom glavnog kolektora na koji će u narednoj fazi biti priključeni sekundarni kolektori iz naselja Majdani i Brezjak, te gradska kanalizacija koja sada ide u potok Rešetnica.

Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica podsjetio je da je izgradnja glavnog kolektora od Podromanije do Kule dio treće komponente velikog projekta „Snabdijevanje vodom i kanalizacija u opštini Sokolac“ ukupne vrijednosti oko 6.000.000 KM.

On je rekao da je vrijednost radova u okviru treće komponente veća od 2.000.000 KM i podrazumijeva rješavanje glavnog voda od prigradskih naselja Podromanija, Brezjak i Majdani do sela Kula.

Bjelica je potvrdio da će za dva mjeseca biti u potpunosti završeni radovi na dijelu treće komponente, koja podrazumijeva rješavanje prikupljanja otpadnih voda sa područja Podromanije i dijela sela Bjelosavljevići.

On je naglasio da je vrijednost izgradnje glavnog kolektora i sekundarne mreže od Podromanije do Kule 1.264.000 KM, a glavnih kanalizacionih kolektora od naselja Brezak i Majadni do Kule više od 800.000 KM.

Bjelica je rekao da je glavni kanalizacioni vod u dužini od 6.000 metara od Podromanije do Bjelosavlejvića u potpunosti urađen i sada se radi sekundarna mreža i oko 250 priključaka.

On je naveo da će na ovaj vod biti priključeni Specijalna psihijatrijska bolnica, Zavod za forenzičku psihijatriju, „Romanijaputevi“ i svi privredni subjekti i domaćinstva na području mjesnih zajednica Podromanija i Bjelosavljevići.

„Zahvaljujući uštedama ostvarenim na tenderu na ovu kanalizacionu mrežu će biti priključeno i nekoliko desetina domaćinstava u selu Bjelosavljevići koja nisu bili predviđena projektom“, rekao je Srni načelnik opštine Sokolac.

On je istakao da je ukupna dužina sekundarne kanalizacione mreže koja će biti izgrađena ovim projektom oko 15 kilometara i da je dužina glavnog voda šest kilometara.

U okviru velikog projekta „Snabdijevanje vodom i kanalizacija u opštini Sokolac“ započetog 2017. realizovane su dvije komponente, a realizacija treće ukupne vrijednosti oko 200.000 KM počela je početkom građevinske sezone ove godine.

Trećom komponentom je predviđena izgradnja glavnog kanalizacinog kolektora i sekundarne mreže od prigradskih naselja Majdani, Brezak, Podromanija do glavnog primaoca u selu Kula.