Danas je, u prostorijama Ministarstva finansija u Banja Luci, održan sastanak pomoćnika ministra finansija i predsjednika Tima za upravljanje projektom Vodovod i kanalizacija RS Radmile Mihić i načelnika opštine Sokolac Milovana Bjelice.

Obe strane izrazile su zadovoljstvo dosadašnjom realizacijom projekta Vodovod i kanalizacija RS, koji se realizuje u opštini Sokolac, gdje su uspješno realizovane dvije komponente definisane Projektom.

Za 2018. godinu planirano je da se otpočne sa komponentnom III Projekta, kao i određenim aktivnostima na planovima za izgradnju prečistača i filtera na izvorištu „Bioštica“ u opštini Sokolac.

Trećom komponentom projekta (1.057.000,00 EURA), predviđena je:

  • Izgradnja primarnog kanalizacionog voda od naselja Majdani do tranzitnog voda ka lokalitetu Bjelosavljevići gdje je idejnim rješenjem planirana izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda, profil Ø 300 L=1.750m
  • Izgradnja primarnog kanalizacionog voda od naselja Brezjak do tranzitnog voda ka lokalitetu Bjelosavljevići gdje je idejnim rješenjem planirana izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda, profil Ø 300 L=2.250m
  • Izgradnja primarnog kanalizacionog voda od naselja Podromanija do tranzitnog voda ka lokalitetu Bjelosavljevići gdje je idejnim rješenjem planirana izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda, profil Ø 300 L=4.750m i profil Ø 400 L=1.750m
  • Izgradnja primarnog kanalizacionog voda od zajedničkog tranzitnog voda kanalizacije do Bjelosavljevića gdje je idejnim rješenjem planirana izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda, profil Ø 300 L=1.125m i profil Ø 400 L=1.125m