Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović posjetio je danas opštinu Sokolac kako bi sa načelnikom Milovanom Bjelicom razgovarao o završnoj fazi izgradnje vodovodnog sistema na području jugo – istočnog djela opštine Sokolac. Riječ je o zajedničkom projektu opština Sokolac i Rogatica, koji se odnosi na vodosnabdjevanje sokolačke mjesne zajednice Bjelosavljevići i susjedne mjesne zajednice Stjenice na području opštine Rogatica.

Sastanku su prisustvovali i predstavnica IFAD-a – Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede u BiH, koji su bili jedan od partnera u dosadašnjoj realizaciji projekta, i projekt menadžer opštine Rogatica Danka Sokolović.

Projekat koji je u fazi realizacije u bezvodnom području opština Sokolac i Rogatica traje pet godina, a prema riječima ministra Šarovića uskoro se privodi kraju.

– Radovi su intezivirani u 2019. godini i projekat se bliži svom uspješnom završetku. Na području opštine Sokolac, kada je riječ o ovome projektu, preostali su još kućni priključci u sokolačkim selima Ozerkovići, Đedovci, Kazmerići, Zagajevi, Vrbarje i Burati. Više stotina domaćinstava na području opština Sokolac i Rogatica uskoro će dobiti pitku vodu sa izvorišta rijeke Bioštice i konačno će biti rješen dugogodišnji problem stanovništva ovog bezvodnog kraja, istakao je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.

Predstavnik IFAD-a Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede u BiH Halil Omamović jedan je od inicijatora izgradnje vodovoda na području bezvodnih sela na području opština Sokolac i Rogatica rekao je da je preostalo vrlo malo radova na izgradnji vodovoda, te da bi širi prostor Gosine, oko 26 sela sa područja opštine Rogatica i nekoliko rubnih sela opštine Sokolac do kraja ove građevinske sezone trebalo da dobije pitku vodu. On je dodao da se ukupna suma sredstava koja su izdvojena za finansiranje ovog projekta još nije precizirana, te da krajnji korisnici plaćaju samo finalni priključak od glavnog voda do kuće, a procjenjena vrijednost tih radova je oko 800 KM.

Obaveza opštine Sokolac bila je izgradnja voda od naselja Brezjak do sela Kula, ukupne dužine oko devet kilometara, za šta je izdvojeno oko 600.000 konvertibilnih maraka. Do konačne realizacije projekta vodosnabdjevanja bezvodnog područja naše opštine jeste rješavanje imovinskih odnosa i priključka električne energije na pumpnoj stanici i bazenima, za šta treba oko 20.000 KM. Glavni vod urađen je do sela Đedovci, Ozerkovići, Vrbarje, dio Pavičića i očekujemo da će do kraja ove građevinske sezone vjekovni problem stanovništva ovoga područja biti rješen, rekao je načelnik opštine Sokolac.

On je dodao da je prvenstveno zahvaljujući Ministru spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirku Šaroviću koji je bio incijator projekta, kao i drugim ljudima koji imaju dobre pozicije u državnim institucijama, urađeno je i više od očekivanog. Takođe značajna donacija je bila i od strane Turske razvojen agencija TIKA koja je za završne radove obezbijedila oko 300.000 KM.

Učešće u relizaciji ovog projekta pored opštine Sokolac i Rogatica, Savjeta ministara BiH i IFAD-a, uzeli su i Fond za povratak BiH, Direkcije za koordinaciju prijekata pri federalnom Ministarstvu za poljoprivredu i šumarstvo, Ministarstva za izbjegla i raseljena lica u Vledi Republike Srpske, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica u FBIH.