Za Sokolac je od ogromne važnosti da novo rukovodstvo Šumskog gazdinstva “Romanija” svojim poslovima pristupi odgovorno i da što prije dovede u red svoje poslovanje, izađe iz gubitka koji je akumuliran u proteklim godinama, kako bi drvoprerađivači koji imaju finalnu preradu drveta i zapošljavaju veliki broj naših sugrađana imali potrebne sirovine za rad.

Iako su ova pitanja smjene i imenovanja, pitanja unutrašnje organizacija Šuma Srpske, sam značaj ŠG “Romanija” za našu egzistenciju i funkcionisanje lokalne zajednice dovoljan je razlog da svi budemo zainteresovani da se postigne kompromis na zadovoljstvo svih, a posebno radnika zaposlenih u oblasti šumarstva i drvoprerade.

Ne moram ni podsjećati da su ova preduzeća nosioci privrednih aktivnosti u našoj opštini i samim tim naš je zajedniči interes da se proizvodnja održi, ali i da se nastavi razvoj drvoprerađivačke industrije.

Optšina Sokolac je opština koja računa na sredstva za korištenje šuma i šumskog zemljišta, za razvoj naše opštine, a prema sadašnjem Zakonu o šumama u Republici Srpskoj, korisnik šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike dužan je da plaća naknadu za korištenje šuma i šumskog zemljišta u visini od 10 odsto finansijskih sredstava ostvarenih prodajom šumskih drvnih sortimenata, utvrđenim po cijeni na međustovarištu.

To su za nas veoma važna sredstva, sredstva koja pripadaju građanima ove opštine i samim tim smo i te kako zainteresovani da ŠG “Romanija” posluje dobro i da poštuje zakone kada je u pitanju ova naknada.