Naredba o prestanku primjene Odluke o određivanju karantina na području opštine Sokolac

11.05.2020.|

Broj: 02-510-91/5 Datum: 11.05.2020.godine Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske „ broj 121/12 i 46/117), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske „ broj 90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske „ broj 97/16, [...]