Broj: 02-510-91/2
Datum: 10.05.2020. godine

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske „ broj 121/12 i 46/117), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske „ broj 90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske „ broj 97/16, 36/19), člana 30. i člana 67. Statuta Opštine Sokolac („Službene novine grada Istočno Sarajevo“ broj: 17/17 i 33/17) i Zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID – 19) u Republici Srpskoj od 05.05.2020. godine Republičkog štaba za vanredne situacije, komadant Opštinskog štaba za vanredne situacije, donosi:

NAREDBU
ZA POSTEPENO UBLAŽAVANjE MJERA – JAVNI I MEĐUGRADSKI PREVOZ SA POPUNjENOŠĆU DO 50% OD PUNOG KAPACITETA VOZILA

U svrhu relaksacije mjera koje su na snazi kako bi se spriječilo ili smanjilo prenošenje virusa SARS-CoV-2, neophodna je primjena dole navedenih mjera kako bi se djelatnosti i privredni subjekti vratili u funkciju i bili na usluzi građanima.

1. Počev od 11.05.2020.godine /ponedjeljak/ Autobuska stanica ,,Autoherc” Sokolac može početi sa radom uz poštivanje propisanih mjera. Radno vrijeme će zavisiti od trajanja policijskog časa tj. perioda zabrane kretanja za sve građane, ali i od potreba građana otvaranjem raznih djelatnosti i privrede koji javni prevoz koriste za odlazak na posao. U vrijeme trajanja ovog ograničenja, radno vrijeme treba da bude usklađeno sa dozvoljenim radnim vremenom trgovinskih, zanatskih i privrednih subjekata.

2. Obavezno je korišćenje maske i rukavica za vozača,

3. Putnici su u obavezi da nose maske,

4. Preporučuje se postava fizičke barijere između vozačkog mjesta i putnika (od pleksiglasa ili slično), a ako to nije moguće, prvi red sjedala iza vozača neće se koristiti za prevoz putnika, u izuzetnim slučajevima vozači mogu koristiti i vizir

5. Ulazak u autobus na jedna vrata, a izlazak isključivo na druga

6. Broj i raspored putnika u sjedalima je takav da omogućava propisani razmak između njih (1,5-2m). Preporučuje se da putnici sjede u oba reda do prozora naizmjenično sa jednim praznim sjedalom između. Preporučuje se izvršiti markiranje mjesta za sjedenje.

7. Obavezna dezinfekcija vozila u skladu sa preporukom Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

8. Nadzor nad sprovođenjem ove Naredbe vršiće Odjeljenje za inspekcijske poslove Grada Istočno Sarajevo i Komunalna policija Opštine Sokolac, a u slučaju nepoštovanje iste preduzeće odgovarajuće mjere iz okvira svojih nadležnosti.

9. Ova naredba stupa na snagu dana 11.05.2020. godine, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Grada Istočno Sarajevo“ i na zvaničnoj web stranici Opštine Sokolac.

KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
mr Milovan Bjelica