Broj: 02-510-91/2
Datum: 10.05.2020. godine

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske „ broj 121/12 i 46/117), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske „ broj 90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske „ broj 97/16, 36/19), člana 30. i člana 67. Statuta Opštine Sokolac („Službene novine grada Istočno Sarajevo“ broj: 17/17 i 33/17) i Zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID – 19) u Republici Srpskoj od 05.05.2020. godine Republičkog štaba za vanredne situacije, komadant Opštinskog štaba za vanredne situacije, donosi:

NAREDBU
ZA POSTEPENO UBLAŽAVANjE MJERA – TERETANE I FITNES TRENINZI

U svrhu relaksacije mjera koje su na snazi kako bi se spriječilo ili smanjilo prenošenje virusa SARS-CoV-2, neophodna je primjena navedenih mjera kako bi se djelatnosti i privredni subjekti vratili u funkciju i bili na usluzi građanima.

1. Od 11.maja 2020.godine /ponedjeljak/ mogu početi sa radom, uz poštivanje propisanih mjera, teretane i fitnes treninzi. Kako bi se ispoštovao policijski čas, ograničava se radno vrijeme istih u periodu od 07.00 do 21.30 časova.

2. Omogućiti korisnicima korištenje teretana i održavanje fitnes treninga na otvorenom i u zatvorenom prostoru.

3. Ograničiti broj osoba koje istovremeno borave u teretani/fitnes klubu na način da se obezbijedi fizička udaljenost od 2m.

Korisnici usluga moraju unaprijed zakazati termin telefonom ili elektronskom poštom i tada dobijaju obavještenje o terminu i uslovima za korišćenje.

4. Na ulazu na vidnom mestu i u objektu obavezno moraju biti istaknuta pravila ponašanja zaposlenih i korisnika usluga.

Za sve zaposlene i korisnike koji dolaze u teretanu/fitnes centar nije dozvoljen dolazak u slučaju da imaju bilo kakve simptome zarazne bolesti (povišena temperatura, kašalj, bol u grlu, otežano disanje, kijavica, malaksalost, proliv ili povraćanje…).

5. Osigurati nadzor nad zdravstvenim stanjem zaposlenih. Zaposleni treba svakodnevno prije dolaska na posao da mjere temperaturu. U slučaju pojave temperature i/ili drugih simptoma infektivne bolesti, zaposleni treba da se javi nadređenom i ne dolazi na posao dok ne dobije instrukcije svog porodičnog doktora u domu zdravlja.

Preporučuje se mjeriti temperaturu bezkontaktnim toplomjerom i zaposlenim i korisnicima usluga na ulazu.

6. Obezbjediti dozer za dezinfekciju ruku (poželjno beskontaktni) i jasno istaknuto obavještenje o obavezi dezinfekcije ruku pri ulasku.

Zaposleni i korisnici usluga treba da nose masku tako da maska prekriva nos, usta i bradu.

Korisnici treba da dođu u teretanu obučeni za trening sa svom potrebnom opremom i garderobom, a obuću prezuti na ulazu u teretanu, staviti u kesu i okačiti na mjestu posebno za to adaptiranom pored ulaza. Prostor za presvlačenje obuće poslije svakog korisnika očistiti i denzifikovati.

7. Svlačionice i skladišta opreme za sada držati zatvorene, kao i kupatila za tuširanje poslije korišćenja teretane.
U toaletima obezbediti sapune, papirne ubruse, toplu vodu i vidno uputstvo za higijenu ruku. Sprovoditi redovnu dezinfekciju površina.

8. Sve vrijeme rada teretane/fitnes kluba omogućiti prirodno provjetravanje prostorija. Poslije svake grupe, a prije ulaska naredne potrebno je sprovesti postupak provjetravanja, čišćenja, pranja i dezinfekcije prostorija (za vježbanje, svlačionica, toaleta) i sprava i rekvizita za vježbanje.

Preporuka je da kafeterije i slični prostori gdje se služe voda, sokovi ili hrana, a koji se nalaze u sklopu teretane/fitnes kluba, organizuju rad u skladu sa preporukom Instituta ”Preporuke za rad ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, roštiljica..) tokom ublažavanja mjera epidemije koronavirusa (COVID-19)”

Prije napuštanja teretane/fitnes kluba treba dezinfikovati ruke, ukloniti i odložiti masku u kantu za smeće i ponovo dezinfikovati ruke.

9. Sav otpad, u koji spadaju i upotrijebljene maske, odlaže se u plastičnu kesu koja se mora vezati prije odlaganja u kontejner.

Na otvorenom prostoru moguće je organizovati grupne vježbe u kojima nema direktnog kontakta između učesnika i uz poštovanje fizičke distance od najmanje dva metra.

Obavezna je dezinfekcija sprava svaki put nakon upotrebe korisnika.

10. Nadzor nad sprovođenjem ove Naredbe vršiće Odjeljenje za inspekcijske poslove Grada Istočno Sarajevo i Komunalna policija Opštine Sokolac, a u slučaju nepoštovanje iste preduzeće odgovarajuće mjere iz okvira svojih nadležnosti.

11. Ova naredba stupa na snagu dana 11.05.2020. godine, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Grada Istočno Sarajevo“ i na zvaničnoj web stranici Opštine Sokolac.

KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
mr Milovan Bjelica