Poštovani sugrađani,

pored svakodnevnih aktivnosti na uređenju opštine, sastanaka i rada na opremanju medicinskih ustanova i preventivi kada je u pitanju virus korona, moram da ukažem i na naša dva višedecenijska problema.

Prvi je problem, problem rđavog odnosa prema prirodi, prema javnim površinama i javnim dobrima.

Na portalu ,,Sokolac-srce Romanije“ objavljene su fotografije izvorišta Humki, na kojoj se vidi nesavjesno i primitivno ophođenje prema sebi, odnosno prirodi i svima nama. Smeće i staklo svuda oko izvora, kao odraz primitivizma nemara i nevaspitanja.

Srećom uslijedila je brza reakcija naših savjesnih sugrađana, kojima želim da se zahvalim i da ih pozovem da istraju u zajedničkoj borbi protiv uništavanja zajedničkih javnih dobara. U toj borbi ćemo da pobjedimo. Dosta je bilo tolerisanja i apela na savjest i svijest.

Budući da to ne daje rezultate vrijeme je da primjenjujemo i represivne mjere. Da odgovorne kažnjavamo u skladu sa zakonima i propisima. Komunalna policija u saradnji sa Policijskom stanicom Sokolac utvrđivaće odgovornost lica koja nepropisno odlažu otpad te će se prema njima sprovoditi odovarajuće sankcije. S obzirom na pokrivenost naših ulica kamerama, to će na užem gradskom području biti relativno jednostavno.

Pozivam i policiju i komunalnu policiju da reaguju svuda gdje primjete bacanje smeća kroz prozore automobila. Čitave kese smeća nalaze se pokraj naših puteva, vise po drveću, ili leže po kanalima i putu. Ne vrijedi što se aktivnostiima mnogih organizacija i pojedinca redovno sakuplja, što Komunalno preduzeće Sokolac redovno kupi i odovozi to smeće. Svake godine ista priča, nakon topljenja snijega prave male deponije oko naših puteva i ulica.

Kada su u pitanju izletišta, naročito ona u blizini gradskog jezgra staraćemo se da tu postavimo kamere. Tamo gdje nema kanti za otpatke u narednom periodu ćemo ih postaviti. Prije svega mislim na Humke.

Da bi spriječili bacanje smeća i eventualno paljenje vatre, te na vrijeme djelovali sankcionisali odgovorne za požare, kamerom ćemo pokriti i ulaz u park šumu Taline. Tako ćemo znati ko se nalazio na Talinama u slučaju požara, ali i odlaganja smeća i svih onih radnji koje nisu u skladu sa zakonim kako društva tako i prirode.

Ova opštinska adinistracija, kao i ja lično opredjeljeni smo da opštinu Sokolac očistimo od svog smeća i otpada. Da tamo gdje je čisto i ostane čisto i netaknuto. Da sva prirodna dobra sačuvamo, a da se pobrinemo da nemar i neodgovornost budu sankcionisani na odgovarajući i zakonom propisan način.

Pored toga što ću u narednom periodu istrajati na beskomrpomisnom odnosu prema svima koji zagađuju životnu sredinu na teritoriji naše opštine. Želim da pozovem roditelje da utiču na svoju djecu ne samo riječima već i ličnim prijmerom. Da ih nauče radeći ono čemu ih uče.

U tom pravcu pozivam da djeluju i sve školske i predškolske ustanove na prodručju naše opštine. Ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Sokolac obilježila je obilježavajući 22. april – Dan planete Zemlje i u ovim posebnim uslovima dala doprinos i pokušala da animira najmlađe. No to se mora nastaviti na svim nivoima i svuda.

Drugi problem je paljenje livada i izazivanje šumskih požara.

Na području Sarajevsko-romanijske i Gornjodrinske regije evidentirano je 18 požara. Kod nas je gorjela suva trava koja je zahvatila šumu u selima Kusače i Dikalji, a u selu Ozerkovići mladu šumsku kulturu. Prije toga gorjela je Park šuma Taline.

Svake godine stručne službe, administracija i ja lično apelujemo da požari izazvani nesavjesnim postupanjem pojedinaca za posljedicu mogu imati ljudske žrtve, velike materijalne štete, ali i uništavanje biljnog i životinjskog svijeta. No građani i dalje to zanemaruju, ne obraćaju pažnju na to da je ova oblast zakonski regulisana. Izazivanje požara je kršenje Zakona o zaštiti prirode, Zakona o zaštiti od požara i Krivičnog zakona Republike Srpske.

Podsjećam da je za nenamjerno izazivanje požara predviđena kazna od jedne do tri godine zatvora ili novčana kazna, a za namjerno izazivanje požara velikih razmjera ili požara u zaštićenim šumama, nacionalnom parku, voćnjaku ili drugoj šumi sa specijalnom namjenom, ili žitnim poljima, kazna od jedne do osam godina zatvora.

Samo paljenje livada nije opravdano ni sa stanovišta struke. Oni naglašavaju da požari unište površinski sloj tla, humus, sloj sa brojnim mikroorganizmima koji razlažu organsku materiju, te stvore sloj manje propustan za vodu, a onda se nagomilaju neki teški metali u tlu. Posebno su štetni požari u proljeće kad priroda krene da se obnavlja, a ovakvim stvarima obnova se uspori i poremeti.

Umjesto paljenja livada mnogo je pametnije i bolje redovno ih kositi i održavati. Ukoliko neko nije u mogućosti onda treba da tu livadu ustupi onome kome je sijeno potrebno za odgovarajuću naknadu ili bez nje, kako ko želi i kako se dogovori.

U nekim zemljama obavezno je košenje livada koje su u vlasništvu privatnih lica. U Sloveniji i Hrvatskoj ta obaveza je praćena nadoknadom i podsticajem za one koji pokose travu na svom imanju. To bi trebalo da bude jedno od rješenja i u Srpskoj.

Napominjem da postoji zakonska obavezu da se najavi spaljivanje strnjišta ili šikara vatrogascima te da Vatrogasci bez naknade dolaze i stavljaju se na raspolaganje za kontrolu plamena.

Podsjećam i da je svako paljenje vatre u šumi, kao i 100 m od granice šume, zabranjeno zakonom!

Načelnik opštine Sokolac
Milovan Bjelica